มาตรฐานสินค้ายางพารา

ที่มา: ข้อมูล มกอช. ตัดยอดวันที่ 25/10/61
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ชื่อมาตรฐาน (Tn)ชื่อมาตรฐาน (En)รหัสเลข มกษ. (Th)รหัสเลข มกษ (En)ราชกิจจานุเบกษา (Th)ราชกิจจานุเบกษา (En)
1การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควันGOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RIBBED SMOKED SHEETมกษ. 5906-2556TAS 5906-2013เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 งNULL