การบริการข้อมูล API

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#รายละเอียดUrlMethodParameterHeader
1จำนวนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนสะสมถึงปัจจุบันhttp://aginfo.oae.go.th/bigdata/api?key=getkey-