ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพที่ผลิตได้ (รายจังหวัดที่ตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว) ปี 2561

ที่มา: ข้อมูล กรมการข้าว ตัดยอดวันที่ 30/10/61
แสดง 1 ถึง 20 จาก 26 ผลลัพธ์
จังหวัดที่ตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตได้ (ตัน)
กาฬสินธุ์3,595.375
กำแพงเพชร5,227.000
ขอนแก่น1,846.150
ชลบุรี1,694.300
ชัยนาท4,149.650
เชียงใหม่2,671.550
นครนายก210.950
นครราชสีมา2,417.950
นครสวรรค์3,805.625
บึงกาฬ476.675
ปัตตานี1,589.625
พะเยา2,984.900
พัทลุง1,989.850
พิษณุโลก5,140.525
แพร่3,537.875
ร้อยเอ็ด2,920.600
ราชบุรี3,365.950
ลพบุรี2,314.325
ลำปาง3,071.475
ศรีสะเกษ717.700