ร้อยละผลผลิต

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เดือนเปอร์เซ็นปริมาณ
มกราคม10.68519,471
กุมภาพันธุ์7.21350,997
มีนาคม2.81136,913
เมษายน2.33113,348
พฤษภาคม6.58319,928
มิถุนายน8.93434,485
กรกฎาคม9.02438,977
สิงหาคม9.32453,390
กันยายน9.58466,165
ตุลาคม10.45508,252
พฤศจิกายน11.11540,756
ธันวาคม11.98583,102
รวม1004,865,784