ร้อยละผลผลิต

แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
เดือนเปอร์เซ็นปริมาณ
มกราคม8.981,381,317
กุมภาพันธุ์8.151,253,503
มีนาคม8.891,367,458
เมษายน8.821,356,678
พฤษภาคม8.681,336,051
มิถุนายน7.121,095,768
กรกฎาคม7.021,081,019
สิงหาคม7.391,136,712
กันยายน7.851,208,715
ตุลาคม8.921,373,362
พฤศจิกายน9.421,450,025
ธันวาคม8.761,348,617
รวม10015,389,225