ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ

#เดือนปริมาณ
1มกราคม246,183
2กุมภาพันธ์237,368
3มีนาคม294,638
4เมษายน267,403
5พฤษภาคม236,724
6มิถุนายน190,567
7กรกฎาคม159,676
8สิงหาคม194,907
9กันยายน211,203
10ตุลาคม245,494