นำเข้า (น้ำมันปาล์ม คิดเป็น ดิบ) ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม2,168
2กุมภาพันธ์1,168
3มีนาคม1,170
4พฤษภาคม1,337