ส่งออก (น้ำมันปาล์ม คิดเป็น ดิบ) ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม7,275
2กุมภาพันธ์5,679
3มีนาคม5,118
4เมษายน5,195
5พฤษภาคม6,822
6มิถุนายน1,661
7กรกฎาคม4,754
8สิงหาคม6,024
9กันยายน5,053
10ตุลาคม7,251