ความต้องการใช้ในประเทศ (ไบโอดีเซล) ปี 2561

#เดือนปริมาณ
1มกราคม98,503
2กุมภาพันธ์91,986
3มีนาคม98,851
4เมษายน102,921
5พฤษภาคม102,418
6มิถุนายน89,413
7กรกฎาคม91,718
8สิงหาคม97,962
9กันยายน95,067
10ตุลาคม97,419