ราคาน้ำมันปาล์มดิบขายส่งตลาด กทม. ( เกรด A )

#เดือนปริมาณ
1มกราคม19.36
2กุมภาพันธ์21.28
3มีนาคม20.37
4เมษายน18.97
5พฤษภาคม20.10
6มิถุนายน23.20
7กรกฎาคม21.59
8สิงหาคม20.09
9กันยายน19.03
10ตุลาคม17.89
11พฤศจิกายน16.22
12ธันวาคม16.70