สถาบันชาวไร่อ้อย

การแสดงแผนที่แสดงที่ตั้งสถาบันชาวไร่อ้อย

แสดง 1 ถึง 20 จาก 35 ผลลัพธ์
#ชื่อสถาบันชาวไร่อ้อยเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 79/8ท่าไม้ท่ามะกากาญจนบุรี
2สมาคมชาวไร่อ้อยลำน้ำปาว4 ม.9สำราญสามชัยกาฬสินธุ์
3สมาคมชาวไร่อ้อยกาฬสินธุ์199 ม.3สมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
4สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร724ในเมืองเมืองกำแพงเพชร
5สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง103/13-15 ม.7โนนทันหนองเรือขอนแก่น
6สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น52 ม.10น้ำพองน้ำพองขอนแก่น
7ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำกัด146 ม.9น้ำพองน้ำพองขอนแก่น
8สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี24 ม.1หนองชากบ้านบึงชลบุรี
9สมาคมชาวไร่อ้อยลูกเจ้าพ่อพญาแล358 ม.1หนองบัวโคกจัตุรัสชัยภูมิ
10สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดชัยภูมิ48/1 ม.10โคกสะอาดภูเขียวชัยภูมิ
11สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี1/2 ม.6หนองระเวียงพิมายนครราชสีมา
12สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน294 ม.7จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา
13สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้2 ม.5แก้งสนามนางแก้งสนามนางนครราชสีมา
14สมาคมชาวไร่อ้อยสี่แควนครสวรรค์228 ม.8บ้านมะเกลือ(ไม่ได้ตั้ง)นครสวรรค์
15สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์712 ม.1หัวหวายตาคลีนครสวรรค์
16สมาคมชาวไร่อ้อยบุรีรัมย์262 ม.1หินเหล็กไฟคูเมืองบุรีรัมย์
17สมาคมกลุ่มชาวไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี113 ม.6เขาน้อยปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
18สมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก - พิจิตร80/1 ม.8ไผ่ล้อมบางกระทุ่มพิษณุโลก
19สมาคมชาวไร่อ้อยเพชรบูรณ์98 ม.13สระกรวดศรีเทพเพชรบูรณ์
20สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดมหาสารคาม219 ม.17บรบือบรบือมหาสารคาม