พื้นที่เพาะปลูก,พื้นที่เก็บเกี่ยวและปริมาณอ้อยเข้าหีบ ปี 2561

แสดง 1 ถึง 20 จาก 47 ผลลัพธ์
#จังหวัดพื้นที่ปลูกอ้อย (ไร่)พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร่)ปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ตัน)
1นครสวรรค์843147805229.84767891698326076.625
2กำแพงเพชร822665786712.06531954888370616.375
3เพชรบูรณ์483063461464.51009615384799230.905
4สุโขทัย349334332306.7138364783170206.05
5พิษณุโลก151873145260.55196629211551382.6949999998
6อุตรดิตถ์129108123832.497363796141409213.82
7พิจิตร8169278025.3223938224808342.34
8ตาก1541814693.088978766433145314.65000000002
9แพร่62545970.004882812561132.85
10กาญจนบุรี791304753603.55327868857355170.68
11ลพบุรี682622658483.6555133088659060.07
12สุพรรณบุรี623614595267.90909090926089590.710000001
13อุทัยธานี369001353373.908469945373880045.515
14ราชบุรี191109183022.950409463142011422.225
15ชัยนาท163479155800.44090909091542424.365
16สระบุรี149960144234.92610837441756781.4000000001
17นครปฐม8760183954.22605192481937768.7050000001
18ประจวบคีรีขันธ์5033648503.091620986685619384.48
19เพชรบุรี4177940033.51617250674445573.03500000003
20อ่างทอง2348222459.609550561796239868.62999999998