ปริมาณอ้อยเข้าหีบและผลผลิต ปี 2561

แสดง 1 ถึง 20 จาก 47 ผลลัพธ์
#จังหวัดปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ตัน)ผลผลิต (ตัน/ไร่)
1นครสวรรค์8326076.62510.34
2กำแพงเพชร8370616.37510.64
3เพชรบูรณ์4799230.90510.4
4สุโขทัย3170206.059.54
5พิษณุโลก1551382.694999999810.68
6อุตรดิตถ์1409213.8211.38
7พิจิตร808342.3410.36
8ตาก145314.650000000029.89
9แพร่61132.8510.24
10กาญจนบุรี7355170.689.76
11ลพบุรี8659060.0713.15
12สุพรรณบุรี6089590.71000000110.23
13อุทัยธานี3880045.51510.98
14ราชบุรี2011422.22510.99
15ชัยนาท1542424.3659.9
16สระบุรี1756781.400000000112.18
17นครปฐม937768.705000000111.17
18ประจวบคีรีขันธ์619384.4812.77
19เพชรบุรี445573.0350000000311.13
20อ่างทอง239868.6299999999810.68