การจัดสรรปริมาณอ้อยประจำฤดูการผลิต

แสดง 1 ถึง 20 จาก 158 ผลลัพธ์
#ฤดูการผลิตปีภาคชื่อโรงงานเลขทะเบียนโรงงานปริมาณ(ตัน)1=จัดสรรขั้นต้น,2=จัดสรรขั้นสุดท้าย
12561/2562ภาคเหนือบริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๕๕ กพ37080001
22561/2562ภาคเหนือบริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๕๓ สท22370001
32561/2562ภาคเหนือบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๒๐ อต23170001
42561/2562ภาคเหนือบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๑๖ กพ12730001
52561/2562ภาคเหนือบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จ.๓-๑๑(๓)-๑/๑๕ นว18960001
62561/2562ภาคเหนือบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๓๒ กพ41400001
72561/2562ภาคเหนือบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ๓-๑๑(๓)-๑/๓๕ นว65190001
82561/2562ภาคเหนือบริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๓๗ พล24940001
92561/2562ภาคเหนือบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๓๙ พช54660001
102561/2562ภาคเหนือบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ๓-๑๑(๓)-๓/๕๘ พช13500001
112561/2562ภาคกลางบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๒๑ สพ4840001
122561/2562ภาคกลางบริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด๑๑(๓)-๑/๑๙ สห19310001
132561/2562ภาคกลางบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น.จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๓๓ ลบ15020001
142561/2562ภาคกลางบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๓๔ สบ34530001
152561/2562ภาคกลางบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๓๙ ปข6660001
162561/2562ภาคกลางบริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด๓-๑๑(๓)-๒/๑๙ รบ12390001
172561/2562ภาคกลางบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๑๙ รบ12280001
182561/2562ภาคกลางบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๓๔ สพ51710001
192561/2562ภาคกลางบริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด๓-๑๑(๓)-๑/๑๒ กจ13510001
202561/2562ภาคกลางบริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด๓-๑๑(๓)-๒/๑๙ กจ14450001