จำนวนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ปี 2561

ที่มา: ข้อมูล กรมโรงงาน
ทั้งหมด 21 ผลลัพธ์
จังหวัดจำนวนโรงงาน
นครปฐม11
สมุทรปราการ9
กรุงเทพมหานคร5
ลำปาง4
ราชบุรี3
สมุทรสาคร3
พะเยา2
ระยอง2
ชลบุรี2
นครราชสีมา1
ปทุมธานี1
พระนครศรีอยุธยา1
ร้อยเอ็ด1
สุราษฎร์ธานี1
อ่างทอง1
กาฬสินธุ์1
อุดรธานี1
ฉะเชิงเทรา1
เชียงราย1
เชียงใหม่1
แพร่1