โรงงานแป้งสาลี ปี 2561

ที่มา: ข้อมูล กรมโรงงาน
ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์
จังหวัดจำนวนโรงงาน
สมุทรปราการ6
กรุงเทพมหานคร4
สมุทรสาคร2
สุราษฎร์ธานี1
ฉะเชิงเทรา1
นครปฐม1
ระยอง1