ข้อมูลแปลงเพาะเมล็ดพันธุ์ ปี 2561

ที่มา: ข้อมูล กรมวิชาการเกษตร ตัดยอดวันที่ 25/10/61
แสดง 1 ถึง 20 จาก 229 ผลลัพธ์
ปีชื่อสินค้าชื่อสถานประกอบการเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดคำนำหน้าชื่อผู้ดูแลแปลงเพาะนามสกุลเบอร์โทรเจ้าของแปลงเพาะปี 600-3 เดือน มีจำนวนต้นกล้า( ต้น)3-8 เดือน มีจำนวนต้นกล้า( ต้น)8 เดือนขึ้นไป มีจำนวนต้นกล้า( ต้น)สายพันธุ์ละติจูดละติจูด
2561ปาล์มน้ำมันบริษัท พรีเมี่ยม ออยล์ ปาล์ม จำกัด34143ราชกรูดเมืองระนองนายสิทธิพรจรัสปรีดาลาภ087-5174387รน 1/25610030960Golden Tenera
2561ปาล์มน้ำมันดีดีพันธุ์ปาล์ม224272หงาวเมืองระนองนายเดชาวัตธำรงภิภัทรพานิช086-0156865รน 2/25612800859000CPI
2561ปาล์มน้ำมันดอกเตอร์ กวิน ปุญโญกุล7714ทับปุดทับปุดพังงานายกวินปุญโญกุล10494419579765CPI
2561ปาล์มน้ำมันวีระน้อย พันธุ์ปาล์ม2757นาเตยท้ายเหมืองพังงานายวีระน้อยกิไพโรจน์000UV
2561ปาล์มน้ำมันเพาะพันธุ์ปาล์ม2747นาเตยท้ายเหมืองพังงานายวีระพงษ์กิไพโรจน์0100000UV
2561ปาล์มน้ำมันประดิษฐการเกษตร2415ท้ายเหมืองท้ายเหมืองพังงานายประดิษฐใจเย็น300033037380Deli ghana, Cirad Elite, Deli Nigeria Black, yangumbi, สฎ7
2561ปาล์มน้ำมันเชียงใหม่พันธุ์ปาล์ม3147กะไหลตะกั่วทุ่งพังงานายวุฒิไชยจินดาพล248038290Golden Tenera
2561ปาล์มน้ำมันทองเจิมพันธุ์ไม้7824ทับปุดทับปุดพังงานายสมปองทองเจิม5250204828151UV
2561ปาล์มน้ำมันศย พันธุ์ปาล์ม166บางไทรตะกั่วป่าพังงานายศยเอ่งฉ้วน000สฎ2, สฎ7, สฎ8
2561ปาล์มน้ำมันสุคันธรส71726แม่นางขาวคุระบุรีพังงานายภาสกรสุคันธรส011926027สฎ2, สฎ7, สฎ8, Golden Tenera, Uni
2561ปาล์มน้ำมันโคกเคียนพันธุ์ปาล์ม3791โคกเคียนตะกั่วป่าพังงานายฉรินง๊ะสมัน042002200Golden Tenera, Calix600, Uni
2561ปาล์มน้ำมันกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ดี1629ท้ายเหมืองท้ายเหมืองพังงานายศัณศิลป์สุภาบุญทรัพย์0010777ทรัพย์มอ.1
2561ปาล์มน้ำมันเพชรยอดเยี่ยมการเกษตร771ศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์นางสายพิศสำเนียงแจ่ม089-8374574ปจ 1/2561030000สฎ2, สฎ7
2561ปาล์มน้ำมันสามกระทายพันธุ์ปาล์ม1379สามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นางแสวงวงศ์เณร081-6723108ปจ 2/2561300000สฎ2
2561ปาล์มน้ำมันห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ใหญ่บุ๋ม893ช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์นางเรือนรัตน์ประกอบพันธ์099-2289249ปจ 3/256101600013000UV, สฎ1, สฎ2
2561ปาล์มน้ำมันวาสนาพันธุ์ปาล์ม3013หินเหล็กไฟหัวหินประจวบคีรีขันธ์น.ส.ธิติยาสิงห์ใจดี084-4643522ปจ 4/2561008400CPI Hybrid
2561ปาล์มน้ำมันพี 2 เค 3 บางสะพาน2892ทองมงคลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์นายเกรียงไกรสุวรรณสนธิ์089-8741611ปจ 5/25610600000CPI Hybrid
2561ปาล์มน้ำมันบริษัท ทองมงคลอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด213ทองมงคลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์น.ส.จริยคุ้มทรัพย์082-3540110ปจ 6/25612000000UV
2561ปาล์มน้ำมันสวนพลอยมินิมาร์ท&สิชลพันธุ์ปาล์ม31124ท่าขึ้นท่าศาลานครศรีธรรมราชนางสาววิชญาเชาวลิตนศ 1/256102200สฎ2
2561ปาล์มน้ำมันภักดีบุรีพันธุ์ปาล์ม50021ปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนางสมจิตภักดีบุรีนศ 2/25610300037495Deli Nigeria black, CPI, Malasia, Deli compact,สฎ1, สฎ2, cirad elite, Evolution blue,PR, Cirad millemniem