ปริมาณการผลิตและการใช้เอทานอล

หน่วย : ล้านลิตร/วัน
แสดง 1 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์
#ประเภทโรงงานชื่อโรงงานกำลังผลิตติดตั้งกำลังการผลิตจริงผลิตจริง2559ผลิตจริง2560ผลิตจริง2561
1โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)เคทิสไบโอเอทานอล (เอกรัฐพัฒนา)0.230.230.1910.190.195
2โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)ไทยรุ่งเรืองพลังงาน0.30.270.0710.1150.148
3โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)แม่สอดพลังงานสะอาด0.230.230.1490.1950.215
4โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)น้ำตาลไทยเอทานอล0.20.10.0920.080.086
5โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)เคไอเอทานอล0.250.20.1470.1590.182
6โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น (น้ำพอง)0.150.150.2370.1060.13
7โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น (บ่อพลอย)0.30.20.2370.1210.194
8โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)มิตรผล ไบโอฟูเอล (ชัยภูมิ)0.50.50.8950.7480.45
9โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)มิตรผล ไบโอฟูเอล (กาฬสินธุ์)0.230.230.8950.7480.216
10โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)มิตรผล ไบโอฟูเอล (สุพรรณบุรี)0.20.230.8950.7480.214
11โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบกากน้ำตาล)มิตรผล ไบโอฟูเอล (กุฉินารายณ์)0.320.32-0.2450.241
12โรงงานเอทานอลไฮบริต (วัตถุดิบกากน้ำตาล+มันเส้น)ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่0.350.350.2870.2690.314
13โรงงานเอทานอลไฮบริต (วัตถุดิบกากน้ำตาล+มันเส้น)ไทยแอลกอฮอล์0.20.20.1270.120.151
14โรงงานเอทานอลไฮบริต (วัตถุดิบกากน้ำตาล+มันเส้น)ราชบุรีเอทานอล0.150.150.1180.1280.105
15โรงงานเอทานอลไฮบริต (วัตถุดิบกากน้ำตาล+มันเส้น)อีเอส เพาเวอร์0.150.150.1180.1180.12
16โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบมันสำปะหลัง)ไทยเอทานอล พาวเวอร์ 0.130.080.0610.0650.019
17โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบมันสำปะหลัง)ทรัพย์ทิพย์0.20.20.1780.180.155
18โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบมันสำปะหลัง)ไท่ผิงเอทานอล0.30.30.0790.0750.078
19โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบมันสำปะหลัง)พี.เอส.ซี. สตาร์ช โปรดักส์0.150.150.1470.150.157
20โรงงานเอทานอล (วัตถุดิบมันสำปะหลัง)อี 850.50.50.2020.2950.078