ยางพารา

การผลิต
 • เกษตรกร 07 ส.ค. 2562 1,557,530 ราย
  • มีเอกสารสิทธิ์ 1,237,474 ราย
  • ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 320,056 ราย
 • เนื้อที่ยืนต้น 07 ส.ค. 2562 20,397,163 ไร่
  • มีเอกสารสิทธิ์ 15,614,795 ไร่
  • ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 4,782,368 ไร่
 • ราคาที่เกษตรกรขายได้   31 กรกฎาคม 2562
 • สุราษฎร์ธานี
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี43.17 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%42.67 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%41.79 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 10-15%- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 1- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 2- บาท/กก.
  • น้ำยางสด40 บาท/กก.
 • บุรีรัมย์
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี43.61 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%42.61 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 10-15%- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 1- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 2- บาท/กก.
  • น้ำยางสด- บาท/กก.
 • ยะลา
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี43 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%41.29 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%40.49 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%38.43 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 10-15%36.75 บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 1- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 2- บาท/กก.
  • น้ำยางสด41.5 บาท/กก.
 • นครศรีธรรมราช
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี43.17 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%42.67 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%41.79 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 10-15%- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 1- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 2- บาท/กก.
  • น้ำยางสด40 บาท/กก.
 • สงขลา
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี42.7 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%42.15 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%41.1 บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 10-15%- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 1- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 2- บาท/กก.
  • น้ำยางสด42 บาท/กก.
 • หนองคาย
  • ยางแผ่นดิบคุณภาพดี- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7%- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 7-10%- บาท/กก.
  • ยางแผ่นดิบ ความชื้น 10-15%- บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 121 บาท/กก.
  • ยางก้อนถ้วย 220.8 บาท/กก.
  • น้ำยางสด- บาท/กก.
 • ต้นทุนรวมต่อ กก. มิ.ย. 2562 55.02  บาท/กก.
โรงงาน
 • จำนวนโรงงานแปรรูปขั้นต้น ปี 2561
  • โรงงานยางแท่ง
   • จำนวนโรงงาน 124 โรงงาน
   • กำลังการผลิต 4,930,396 ตัน
  • โรงงานยางแผ่นรมควัน
   • จำนวนโรงงาน 294 โรงงาน
   • กำลังการผลิต 8,765,378 ตัน
  • โรงงานน้ำยางข้น
   • จำนวนโรงงาน 95 โรงงาน
   • กำลังการผลิต 1,876,344 ตัน
น้ำยางข้น 35.67 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. มาเลเซีย 26.50
2. ไทย 9.18
ยางคอมปาวด์ 777.39 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ญี่ปุ่น 255.75
2. โปแลนด์ 126.14
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 79.46
4. สหราชอาณาจักร 70.21
5. สิงคโปร์ 54.90
6. สหรัฐอเมริกา 45.44
7. อิตาลี 26.92
8. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 20.59
9. เวียดนาม 15.95
10. ไต้หวัน 12.49
ยางแท่ง 5.73 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. เวียดนาม 5.16
2. มาเลเซีย 0.58
น้ำยางข้น 16,255.07 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่า 2563 (ล้านบาท)
1. มาเลเซีย 6,721.20
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 6,555.59
3. อินโดนีเซีย 326.95
4. สาธารณรัฐเกาหลี 283.19
5. สหรัฐอเมริกา 246.32
6. เวียดนาม 242.63
7. อิหร่าน 218.90
8. ตุรกี 191.33
9. บราซิล 179.48
10. เบลเยียม 137.46
ยางคอมปาวด์ 2,737.60 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่า 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 696.36
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 685.04
3. อินเดีย 439.88
4. สเปน 199.90
5. เนเธอร์แลนด์ 130.53
6. อิตาลี 117.08
7. อินโดนีเซีย 103.69
8. เวียดนาม 74.23
9. มาเลเซีย 60.99
10. ฝรั่งเศส 38.17
ยางแท่ง 19,857.11 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่า 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 9,081.43
2. สหรัฐอเมริกา 1,962.63
3. ญี่ปุ่น 1,408.61
4. สาธารณรัฐเกาหลี 1,223.99
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 783.45
6. ตุรกี 660.04
7. บราซิล 495.45
8. แคนาดา 403.05
9. มาเลเซีย 357.95
10. ลัตเวีย 340.81
 • ราคาตลาดโลก  ปี 2561
  • ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาด TOCOM 43.37 บาท
  • ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาด SICOM 46.75 บาท
  • ยางแท่ง 20 ตลาด SICOM 43.36 บาท
  • ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาด Shanghai 50.15 บาท
 • จำนวนบริษัทผู้ส่งออก ปี 2560 263 ราย
ความต้องการใช้
 • โรงงานผลิตภัณฑ์อะไหล่รถยนต์
  • จำนวนโรงงาน 35 โรงงาน
 • โรงงานผลิตภัณฑ์รองเท้ายาง
  • จำนวนโรงงาน 33 โรงงาน
 • โรงงานผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์
  • จำนวนโรงงาน 21 โรงงาน
 • โรงงานผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง
  • จำนวนโรงงาน 16 โรงงาน