ข้าว

การผลิต
  • จำนวนครัวเรือน 17 ก.ย. 2562 4,261,031 ครัวเรือน
  • กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
โรงงาน
มูลค่าการนำเข้า และส่งออก
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.เบนิน11,462
2.สหรัฐอเมริกา11,273
3.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้5,063
4.สาธารณรัฐประชาชนจีน4,685
5.แคเมอรูน3,676
6.อื่นๆ45,679
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.สหรัฐอเมริกา48.31
2.เวียดนาม43.46
3.อิสราเอล28.68
4.ญี่ปุ่น25.21
5.ออสเตรเลีย21.93
6. อื่นๆ74.78
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย99,8033,694,841
2.ข้าวเหนียว20426,099
3.ข้าวเปลือก1417
4.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)3485
5.ข้าวเจ้าขาว1,992,56723,371,799
6.ข้าวนึ่ง12,350464,133
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย106,111,0153,511,260,491
2.ข้าวเหนียว13,899,459294,017,751
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)39,387,397859,267,608
4.ข้าวเจ้าขาว231,284,0832,951,215,394
5.ข้าวสี532,37033,305,948
6.ข้าวนึ่ง157,499,7761,958,355,566
ความต้องการใช้
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ16,859.31
2.ข้าวเหนียวนาปียาว14,486.90
3.ข้าวเหนียวนาปีสั้น14,396.88
4.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7,815.32
5.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6,817.88
6.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 22-23%7,029.27
7.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น >25% 6,787.00
8.ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ความชื้น 24-25% 14,998.28
9.ข้าวเปลือกนาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 14-15% 8,619.73
10.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 24-25% 7,605.64
11.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. >25% 7,200.01