ข้าว

การผลิต
  • จำนวนครัวเรือน 28 มิ.ย. 2563 4,261,031 ครัวเรือน
  • กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
โรงงาน
มูลค่าการนำเข้า และส่งออก
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.สหรัฐอเมริกา11,275
2.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้3,229
3.ฮ่องกง3,102
4.สาธารณรัฐประชาชนจีน3,060
5.อังโกลา2,850
6.อื่นๆ30,314
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.ไทย67.88
2.เวียดนาม38.64
3.เมียนมาร์24.08
4.ลาว23.83
5.ญี่ปุ่น16.56
6. อื่นๆ45.76
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย176,8768,057,855
2.ข้าวเหนียว1,147,12020,600,640
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)311,0086,401,697
4.ข้าวเจ้าขาว1,910,71629,127,797
5.ข้าวนึ่ง162,0005,247,863
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย128,592,4434,652,292,148
2.ข้าวเหนียว30,176,489925,802,790
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)59,386,2111,479,491,784
4.ข้าวเจ้าขาว162,380,6312,656,693,619
5.ข้าวนึ่ง81,269,9211,347,241,710
ความต้องการใช้
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ16,468.81
2.ข้าวเหนียวนาปียาว14,528.10
3.ข้าวเหนียวนาปีสั้น14,331.25
4.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7,783.73
5.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6,758.08
6.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 22-23%6,939.64
7.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น >25% 6,625.38
8.ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ความชื้น 24-25% 14,019.26
9.ข้าวเปลือกนาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 14-15% 9,338.04
10.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 24-25% 8,239.45
11.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. >25% 7,800.01