ข้าว

การผลิต
  • จำนวนครัวเรือน 15 พ.ย. 2562 4,261,031 ครัวเรือน
  • กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
โรงงาน
มูลค่าการนำเข้า และส่งออก
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.สหรัฐอเมริกา14,310
2.เบนิน12,158
3.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้6,772
4.สาธารณรัฐประชาชนจีน5,493
5.แคเมอรูน4,852
6.อื่นๆ56,394
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.เวียดนาม57.76
2.สหรัฐอเมริกา48.44
3.เมียนมาร์46.42
4.ญี่ปุ่น30.69
5.อิสราเอล28.68
6. อื่นๆ117.93
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย60,8242,402,721
2.ข้าวเหนียว570,1208,587,369
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)111,1104,373,314
4.ข้าวเจ้าขาว6,901,75452,395,322
5.ข้าวนึ่ง1,834126,428
กลุ่มข้าว ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านบาท)
1.ข้าวหอมมะลิไทย102,659,0443,174,109,638
2.ข้าวเหนียว5,458,431144,140,335
3.ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)40,384,339942,047,500
4.ข้าวเจ้าขาว239,977,9053,065,976,819
5.ข้าวสี466,93928,797,030
6.ข้าวนึ่ง187,727,5042,347,735,241
ความต้องการใช้
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ16,468.81
2.ข้าวเหนียวนาปียาว14,528.10
3.ข้าวเหนียวนาปีสั้น14,331.25
4.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %7,783.73
5.ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 25 %6,758.08
6.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น 22-23%6,939.64
7.ข้าวเปลือกเจ้านาปีความชื้น >25% 6,625.38
8.ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ความชื้น 24-25% 14,019.26
9.ข้าวเปลือกนาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 14-15% 9,338.04
10.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. 24-25% 8,239.45
11.ข้าวเปลือกนาาปรังพันธุ์หอมปทุม คช. >25% 7,800.01