เงาะ

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.เงาะโรงเรียน17.76
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 333 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (พ.ค. 2563)
 • เงาะสอดไส้สับปะรด 1.0458 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562
  (ล้านบาท)
  1. ไทย 1.0458
 • มูลค่าการส่งออก (พ.ค. 2563)
 • เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 59.7425 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 18.9082
  2. เมียนมาร์ 12.4393
  3. กัมพูชา 7.2398
  4. มาเลเซีย 4.4694
  5. สิงคโปร์ 3.4395
  6. สหรัฐอเมริกา 2.1422
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 2.1367
  8. ญี่ปุ่น 1.1068
  9. ไต้หวัน 1.0647
  10. มัลดีฟส์ 1.0226
  เงาะสด 113.0022 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 46.2156
  2. ลาว 20.5994
  3. เมียนมาร์ 20.3470
  4. สหรัฐอาหรับ 6.9765
  5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.4565
  6. มาเลเซีย 4.1726
  7. กาตาร์ 2.0065
  8. กัมพูชา 1.7879
  9. ฮ่องกง 1.1639
  10. โอมาน 0.9907
  เงาะสอดไส้สับปะรด 45.8181 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563
  (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 16.0306
  2. มาเลเซีย 9.3685
  3. สิงคโปร์ 4.3345
  4. แคนาดา 3.4240
  5. ไต้หวัน 3.2353
  6. ปากีสถาน 2.2680
  7. สาธารณรัฐเกาหลี 1.4811
  8. อิตาลี 1.3928
  9. คอสตาริกา 0.9980
  10. เมียนมาร์ 0.8926
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 59 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.กาญจนบุรี           2
3.จันทบุรี           9
4.ฉะเชิงเทรา           1
5.ชลบุรี           3
6.ชุมพร           3
7.ตราด           4
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           8
10.นครศรีธรรมราช           2
11.นนทบุรี           1
12.นราธิวาส           1
13.ประจวบคีรีขันธ์           4
14.ปราจีนบุรี           2
15.ระยอง           1
16.ราชบุรี           3
17.สมุทรสงคราม           2
18.สมุทรสาคร           4
19.สุพรรณบุรี           1
20.เชียงราย           1
21.เชียงใหม่           3