ปาล์มน้ำมัน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ปาล์มร่วง 3.13
2.ปาล์มทะลาย 3-61.99
3.ปาล์มทะลาย 7-102.19
4.ปาล์มทะลาย11-152.39
5.ปาล์มทะลาย > 152.59
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินโดนีเซีย2,710
2.มาเลเซีย868
3.สิงคโปร์87
4.สหรัฐอเมริกา64
5.เมียนมาร์43
6. อื่นๆ52
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินเดีย3,325
2.มาเลเซีย1,457
3.เมียนมาร์975
4.เคนยา245
5.กัมพูชา215
6. อื่นๆ343
ความต้องการใช้