ปาล์มน้ำมัน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ปาล์มร่วง 3.05
2.ปาล์มทะลาย 3-62.07
3.ปาล์มทะลาย 7-102.27
4.ปาล์มทะลาย11-152.47
5.ปาล์มทะลาย > 152.67
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินโดนีเซีย1,447
2.มาเลเซีย648
3.สหรัฐอเมริกา61
4.สิงคโปร์46
5.เมียนมาร์21
6. อื่นๆ42
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินเดีย2,811
2.มาเลเซีย1,672
3.เมียนมาร์720
4.เคนยา415
5.กัมพูชา206
6. อื่นๆ305
ความต้องการใช้