ปาล์มน้ำมัน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ปาล์มร่วง 3.00
2.ปาล์มทะลาย 3-61.96
3.ปาล์มทะลาย 7-102.16
4.ปาล์มทะลาย11-152.36
5.ปาล์มทะลาย > 152.56
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินโดนีเซีย1,201
2.มาเลเซีย490
3.สหรัฐอเมริกา56
4.สิงคโปร์37
5.เมียนมาร์13
6. อื่นๆ32
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินเดีย2,808
2.มาเลเซีย1,421
3.เมียนมาร์541
4.เคนยา415
5.กัมพูชา154
6. อื่นๆ240
ความต้องการใช้