ปาล์มน้ำมัน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.ปาล์มร่วง 3.05
2.ปาล์มทะลาย 3-62.07
3.ปาล์มทะลาย 7-102.27
4.ปาล์มทะลาย11-152.47
5.ปาล์มทะลาย > 152.67
โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.อินโดนีเซีย1,401
2.มาเลเซีย358
3.สิงคโปร์35
4.เมียนมาร์20
5.สหรัฐอเมริกา16
6. อื่นๆ27
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1.เมียนมาร์410
2.มาเลเซีย227
3.กัมพูชา91
4.ลาว73
5.สาธารณรัฐประชาชนจีน31
6. อื่นๆ22
ความต้องการใช้