สับปะรด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.สับปะรดบริโภค9.32
2.สับปะรดโรงงาน6.46
โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           6
2.กาญจนบุรี           9
3.จันทบุรี           6
4.ชลบุรี           5
5.ตราด           7
6.นครนายก           1
7.นครปฐม           9
8.นครราชสีมา           2
9.นนทบุรี           1
10.ปทุมธานี           4
11.ประจวบคีรีขันธ์           33
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           2
14.พิษณุโลก           3
15.ภูเก็ต           1
16.ระนอง           1
17.ระยอง           3
18.ราชบุรี           4
19.ลำปาง           4
20.ลำพูน           1
21.ศรีสะเกษ           1
22.สมุทรปราการ           4
23.สมุทรสงคราม           1
24.สมุทรสาคร           12
25.สุพรรณบุรี           2
26.สุรินทร์           1
27.สุโขทัย           1
28.หนองคาย           1
29.อ่างทอง           1
30.เชียงราย           3
31.เชียงใหม่           4
32.เพชรบุรี           3
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
น้ำสับปะรด 4.6501 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 3.6515
2. สิงคโปร์ 0.7840
3. กรีซ 0.1268
4. ออสเตรเลีย 0.0369
5. สหรัฐอเมริกา 0.0319
6. อินโดนีเซีย 0.0079
7. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0043
8. เบลเยียม 0.0033
9. อิสราเอล 0.0023
10. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.0012
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 0.0002 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. เนเธอร์แลนด์ 0.0002
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 3.5974 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ไทย 2.0238
2. สิงคโปร์ 1.1598
3. ญี่ปุ่น 0.4138
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 9.6952 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. อินโดนีเซีย 6.8622
2. ญี่ปุ่น 0.9370
3. สหรัฐอเมริกา 0.6039
4. สหราชอาณาจักร 0.4302
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.3600
6. ไทย 0.3491
7. เคนยา 0.0505
8. สวิตเซอร์แลนด์ 0.0289
9. เบลเยียม 0.0221
10. ฟิลิปปินส์ 0.0182
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 3.2326 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 2.3800
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.5476
3. ญี่ปุ่น 0.2942
4. สหรัฐอเมริกา 0.0109
สับปะรดแห้ง 0.0005 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. ศรีลังกา 0.0005

มูลค่าการส่งออก (ก.ค. 2562)

น้ำสับปะรด 1,916.05 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 484.64
2. เนเธอร์แลนด์ 428.09
3. อิหร่าน 162.05
4. สเปน 149.16
5. ไต้หวัน 108.15
6. เม็กซิโก 62.75
7. ญี่ปุ่น 54.53
8. ออสเตรเลีย 50.02
9. แคนาดา 39.12
10. สหราชอาณาจักร 36.50
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 1,170.51 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 310.05
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 227.88
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 113.55
4. ญี่ปุ่น 67.14
5. เนเธอร์แลนด์ 58.75
6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 48.78
7. สหราชอาณาจักร 42.02
8. สาธารณรัฐยูเครน 28.02
9. เม็กซิโก 21.91
10. อิตาลี 21.16
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 4,290.83 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 1,774.20
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 234.32
3. แคนาดา 181.92
4. อิหร่าน 169.25
5. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 168.13
6. โปแลนด์ 132.19
7. สาธารณรัฐประชาชนจีน 125.20
8. ญี่ปุ่น 110.97
9. สหรัฐอาหรับ 79.04
10. สาธารณรัฐอาหรับเยเมน 76.96
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 2,445.98 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 788.37
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 168.26
3. ญี่ปุ่น 158.15
4. ออสเตรเลีย 123.84
5. สาธารณรัฐประชาชนจีน 95.62
6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 92.02
7. อิหร่าน 76.49
8. สเปน 64.50
9. สหรัฐอาหรับ 64.25
10. เนเธอร์แลนด์ 57.57
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 256.78 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 166.92
2. ญี่ปุ่น 33.72
3. ออสเตรเลีย 23.34
4. ฮ่องกง 7.17
5. สาธารณรัฐเกาหลี 6.73
6. สิงคโปร์ 3.15
7. กาตาร์ 2.32
8. แคนาดา 1.82
9. มาเลเซีย 1.81
10. ลาว 1.56
สับปะรดแห้ง 39.75 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 16.55
2. อินเดีย 5.98
3. เม็กซิโก 2.65
4. ซาอุดิอาระเบีย 2.61
5. ออสเตรเลีย 1.53
6. ฟิลิปปินส์ 1.53
7. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 1.35
8. กรีซ 1.30
9. ฮ่องกง 1.19
10. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.81