สับปะรด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.สับปะรดบริโภค9.22
2.สับปะรดโรงงาน6.49
โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           6
2.กาญจนบุรี           9
3.จันทบุรี           6
4.ชลบุรี           5
5.ตราด           7
6.นครนายก           1
7.นครปฐม           9
8.นครราชสีมา           2
9.นนทบุรี           1
10.ปทุมธานี           4
11.ประจวบคีรีขันธ์           33
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           2
14.พิษณุโลก           3
15.ภูเก็ต           1
16.ระนอง           1
17.ระยอง           3
18.ราชบุรี           4
19.ลำปาง           4
20.ลำพูน           1
21.ศรีสะเกษ           1
22.สมุทรปราการ           4
23.สมุทรสงคราม           1
24.สมุทรสาคร           12
25.สุพรรณบุรี           2
26.สุรินทร์           1
27.สุโขทัย           1
28.หนองคาย           1
29.อ่างทอง           1
30.เชียงราย           3
31.เชียงใหม่           4
32.เพชรบุรี           3
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
น้ำสับปะรด 2.7341 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ไทย 1.6685
2. ฟิลิปปินส์ 1.0227
3. ไซปรัส 0.0327
4. สหรัฐอเมริกา 0.0068
5. โปแลนด์ 0.0016
6. ไต้หวัน 0.0010
7. เวียดนาม 0.0005
8. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.0003
9. อินเดีย 0.0001
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 17.7114 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 14.7096
2. ไทย 3.0018
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 4.4263 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. อินโดนีเซีย 4.3406
2. ไทย 0.0444
3. มาเลเซีย 0.0195
4. ฟิลิปปินส์ 0.0141
5. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0044
6. สวิตเซอร์แลนด์ 0.0013
7. ไต้หวัน 0.0008
8. สหราชอาณาจักร 0.0007
9. ศรีลังกา 0.0005
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 0.5103 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.5063
2. เวียดนาม 0.0040

มูลค่าการส่งออก (พ.ค. 2563)

น้ำสับปะรด 989.08 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. เนเธอร์แลนด์ 209.31
2. สหรัฐอเมริกา 192.56
3. อิหร่าน 99.72
4. ญี่ปุ่น 97.35
5. สเปน 64.19
6. อิตาลี 28.70
7. ออสเตรเลีย 26.40
8. สาธารณรัฐเกาหลี 25.58
9. สหรัฐอาหรับ 23.96
10. สหราชอาณาจักร 22.73
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 996.55 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 348.79
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 101.47
3. เนเธอร์แลนด์ 76.53
4. ญี่ปุ่น 64.84
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 56.76
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 39.71
7. สหราชอาณาจักร 37.82
8. ฝรั่งเศส 26.44
9. สาธารณรัฐยูเครน 21.84
10. อิตาลี 18.53
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 3,533.12 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 1,225.99
2. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 262.70
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 190.65
4. โปแลนด์ 148.07
5. แคนาดา 142.32
6. สาธารณรัฐอาหรับเยเมน 119.97
7. ซาอุดิอาระเบีย 116.70
8. เม็กซิโก 99.57
9. ญี่ปุ่น 81.87
10. สหรัฐอาหรับ 79.30
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 1,538.07 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 560.42
2. ญี่ปุ่น 86.73
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 73.05
4. สหราชอาณาจักร 68.44
5. ออสเตรเลีย 59.06
6. สวีเดน 52.55
7. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 43.13
8. เนเธอร์แลนด์ 39.81
9. เม็กซิโก 38.83
10. ฟินแลนด์ 38.16
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 86.94 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 62.79
2. ออสเตรเลีย 5.94
3. ญี่ปุ่น 4.18
4. เมียนมาร์ 3.81
5. ซาอุดิอาระเบีย 1.97
6. กาตาร์ 1.46
7. สาธารณรัฐเกาหลี 1.43
8. ลาว 1.29
9. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 1.26
10. สิงคโปร์ 0.50
สับปะรดแห้ง 34.65 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 17.69
2. สาธารณรัฐยูเครน 2.81
3. อินเดีย 2.45
4. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 2.27
5. เบลารุส 2.03
6. สหรัฐอาหรับ 2.00
7. ญี่ปุ่น 0.81
8. ลิทัวเนีย 0.74
9. ซาอุดิอาระเบีย 0.66
10. นิวซีแลนด์ 0.54