สับปะรด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.สับปะรดบริโภค9.23
2.สับปะรดโรงงาน6.49
โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           6
2.กาญจนบุรี           9
3.จันทบุรี           6
4.ชลบุรี           5
5.ตราด           7
6.นครนายก           1
7.นครปฐม           9
8.นครราชสีมา           2
9.นนทบุรี           1
10.ปทุมธานี           4
11.ประจวบคีรีขันธ์           33
12.ปราจีนบุรี           1
13.พระนครศรีอยุธยา           2
14.พิษณุโลก           3
15.ภูเก็ต           1
16.ระนอง           1
17.ระยอง           3
18.ราชบุรี           4
19.ลำปาง           4
20.ลำพูน           1
21.ศรีสะเกษ           1
22.สมุทรปราการ           4
23.สมุทรสงคราม           1
24.สมุทรสาคร           12
25.สุพรรณบุรี           2
26.สุรินทร์           1
27.สุโขทัย           1
28.หนองคาย           1
29.อ่างทอง           1
30.เชียงราย           3
31.เชียงใหม่           4
32.เพชรบุรี           3
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
น้ำสับปะรด 10.8265 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 6.2176
2. ไทย 3.2434
3. อินโดนีเซีย 1.3214
4. ไซปรัส 0.0327
5. สหรัฐอเมริกา 0.0080
6. โปแลนด์ 0.0016
7. ไต้หวัน 0.0010
8. เวียดนาม 0.0005
9. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.0003
10. อินเดีย 0.0001
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 17.7146 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ฟิลิปปินส์ 14.7096
2. ไทย 3.0018
3. อินเดีย 0.0024
4. อินโดนีเซีย 0.0008
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 111.3878 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. อินโดนีเซีย 108.4226
2. ฟิลิปปินส์ 2.8478
3. ไทย 0.0490
4. มาเลเซีย 0.0245
5. ญี่ปุ่น 0.0124
6. ออสเตรเลีย 0.0098
7. ฝรั่งเศส 0.0080
8. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0044
9. ฮ่องกง 0.0032
10. สวิตเซอร์แลนด์ 0.0013
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 1.3195 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ไทย 0.7571
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.5063
3. เวียดนาม 0.0423
4. ฟิลิปปินส์ 0.0137
สับปะรดแห้ง 0.2857 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. ไทย 0.2855
2. ฟิลิปปินส์ 0.0002

มูลค่าการส่งออก (พ.ย. 2563)

น้ำสับปะรด 1,783.64 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 421.61
2. เนเธอร์แลนด์ 374.30
3. อิหร่าน 179.05
4. ญี่ปุ่น 119.85
5. สเปน 89.39
6. สหรัฐอาหรับ 79.89
7. อิตาลี 57.54
8. ออสเตรเลีย 48.57
9. สาธารณรัฐเกาหลี 45.89
10. สหราชอาณาจักร 28.55
สับปะรดทำไว้มิให้เสียโดยใช้น้ำตาล 1,923.77 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 695.62
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 195.84
3. ญี่ปุ่น 118.43
4. เนเธอร์แลนด์ 115.24
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 102.99
6. สาธารณรัฐประชาชนจีน 99.88
7. สหราชอาณาจักร 73.67
8. ฝรั่งเศส 40.27
9. อิตาลี 35.59
10. แคนาดา 34.45
สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 6,574.52 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 2,270.35
2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 509.61
3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 436.49
4. โปแลนด์ 249.70
5. แคนาดา 230.41
6. สาธารณรัฐอาหรับเยเมน 202.15
7. ซาอุดิอาระเบีย 194.50
8. สหรัฐอาหรับ 165.14
9. ญี่ปุ่น 163.72
10. สาธารณรัฐยูเครน 146.76
สับปะรดไม่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ 2,950.96 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 1,008.07
2. ญี่ปุ่น 152.99
3. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 126.75
4. ฟินแลนด์ 123.76
5. สวีเดน 116.70
6. ออสเตรเลีย 112.53
7. สหราชอาณาจักร 106.95
8. สาธารณรัฐประชาชนจีน 105.96
9. สหรัฐอาหรับ 93.86
10. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 77.65
สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง 270.86 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 216.57
2. ญี่ปุ่น 11.36
3. ออสเตรเลีย 8.79
4. เมียนมาร์ 8.37
5. สหรัฐอาหรับ 4.45
6. กาตาร์ 3.65
7. คูเวต 2.33
8. ซาอุดิอาระเบีย 2.23
9. สาธารณรัฐเกาหลี 2.12
10. ลาว 1.63
สับปะรดแห้ง 70.28 ล้านบาท
ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
1. สหรัฐอเมริกา 22.97
2. สาธารณรัฐยูเครน 6.35
3. อินเดีย 5.35
4. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 5.27
5. ญี่ปุ่น 4.93
6. อิสราเอล 3.87
7. เบลารุส 3.80
8. โปแลนด์ 3.69
9. สหรัฐอาหรับ 3.35
10. สาธารณรัฐประชาชนจีน 3.07