มังคุด

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มังคุด 13.91
2.มังคุดผิวมันผลขนาดใหญ่69.43
โรงงาน
 • จำนวนโรงคัดบรรจุ 299 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ค. 2562)
 • มังคุดแช่เย็นจนแข็ง 0.0054 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ออสเตรเลีย 0.0054
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ค. 2562)
 • มังคุดแช่เย็นจนแข็ง 12.3354 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 5.6903
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.0152
  3. ไต้หวัน 1.8483
  4. มาเลเซีย 0.7728
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 0.0088
  มังคุดสด 13,094.9536 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 9,270.2735
  2. เวียดนาม 3,366.7651
  3. ฮ่องกง 150.8920
  4. สหรัฐอเมริกา 95.2429
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 86.5830
  6. ลาว 53.2582
  7. ญี่ปุ่น 17.1820
  8. ออสเตรเลีย 12.2610
  9. สหรัฐอาหรับ 11.7654
  10. ซาอุดิอาระเบีย 4.2824
ความต้องการใช้
 • จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 57 แห่ง
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           3
2.ขอนแก่น           1
3.จันทบุรี           14
4.ฉะเชิงเทรา           4
5.ชลบุรี           2
6.ชุมพร           3
7.ตราด           3
8.นครนายก           1
9.นครปฐม           6
10.นครศรีธรรมราช           1
11.นราธิวาส           2
12.ปทุมธานี           4
13.พระนครศรีอยุธยา           1
14.ราชบุรี           3
15.ลำพูน           1
16.สมุทรปราการ           1
17.สมุทรสาคร           4
18.เชียงใหม่           3