ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเทศที่ไทยนำเข้า
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1เมียนมาร์4,242.46
2กัมพูชา290.26
3ลาว229.23
ประเทศที่ไทยนำเข้าพืชทดแทนกากข้าวโพด ปี 2561
ประเทศปริมาณ(ตัน)มูลค่า(ล้านบาท)
1UNITED STATES802,252,430.005,925,459,651.00
2LAO PDR19,812,000.0010,670,541.00
3JAPAN30.007,391.00
ประเทศที่ไทยนำเข้าพืชทดแทนข้าวสาลี ปี 2561
ประเทศปริมาณ(ตัน)มูลค่า(ล้านบาท)
1ARGENTINA688,704,668.004,848,773,625.00
2UKRAINE413,477,441.003,135,115,315.00
3RUSSIAN FEDERATION175,705,512.001,351,414,781.00
4PAKISTAN177,501,751.001,195,182,243.00
5UNITED STATES80,342,539.00746,673,214.00
6BRAZIL65,331,175.00441,639,289.00
7SERBIA24,433,787.00186,855,242.00
8BULGARIA19,916,213.00153,450,739.00
9AUSTRALIA14,804,000.00130,788,725.00
10MOLDOVA REPUBLIC OF15,349,115.00120,126,509.00
11ROMANIA14,203,280.00109,300,756.00
12CANADA2,230,820.0021,148,857.00
13MALAYSIA100,000.001,068,981.00
14ITALY11,820.00843,035.00
15INDIA8,000.00195,608.00
16LEBANON5,502.00119,586.00
17JORDAN440.007,323.00
18COTE D IVOIRE3.001,533.00
ความต้องการใช้
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
1ฮ่องกง13.00
2เมียนมาร์0.49
3ฟิลิปปินส์0.05
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1ข้าวโพดเมล็ดความชื้นเกิน 14 %5.84
2ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5%7.33