กาแฟ

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1. ผลกาแฟอราบิก้า สด 15.00

โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           12
2.จันทบุรี           1
3.ฉะเชิงเทรา           8
4.ชลบุรี           1
5.ชัยภูมิ           2
6.ชุมพร           5
7.ตาก           1
8.นครปฐม           9
9.นครพนม           1
10.นครราชสีมา           1
11.นครศรีธรรมราช           1
12.นนทบุรี           8
13.น่าน           2
14.ปทุมธานี           27
15.ประจวบคีรีขันธ์           1
16.ปราจีนบุรี           1
17.ปัตตานี           3
18.พระนครศรีอยุธยา           5
19.พะเยา           1
20.พัทลุง           1
21.พิษณุโลก           1
22.มหาสารคาม           1
23.ยะลา           4
24.ระนอง           3
25.ราชบุรี           1
26.ลพบุรี           1
27.ลำปาง           3
28.สกลนคร           2
29.สงขลา           2
30.สมุทรปราการ           16
31.สมุทรสาคร           13
32.สระบุรี           3
33.สระแก้ว           1
34.สุพรรณบุรี           1
35.สุราษฎร์ธานี           1
36.อุดรธานี           1
37.อุบลราชธานี           5
38.เชียงราย           7
39.เชียงใหม่           9
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ค. 2562)
 • กาแฟดิบยังไม่ได้คั่ว 1,235.7032 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 1,100.7686
  2. ลาว 110.8504
  3. สิงคโปร์ 7.1219
  4. บราซิล 4.4702
  5. ญี่ปุ่น 3.9278
  6. อินโดนีเซีย 2.4354
  7. สหรัฐอเมริกา 1.4163
  8. ออสเตรเลีย 1.2706
  9. ไต้หวัน 1.0872
  10. โคลัมเบีย 0.6074
  กาแฟสำเร็จรูป 1,011.0123 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. มาเลเซีย 592.0404
  2. เวียดนาม 222.5578
  3. อินโดนีเซีย 71.8614
  4. สาธารณรัฐเกาหลี 37.1228
  5. ญี่ปุ่น 31.0342
  6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 17.6204
  7. ลาว 10.4791
  8. สิงคโปร์ 10.0626
  9. เนเธอร์แลนด์ 5.7629
  10. สหราชอาณาจักร 3.6879
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ค. 2562)
 • กาแฟดิบยังไม่ได้คั่ว 69.7360 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่า 2562 (ล้านบาท)
  1. แคนาดา 21.5885
  2. ญี่ปุ่น 20.0711
  3. สหรัฐอเมริกา 11.5602
  4. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 4.9911
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 4.3323
  6. เนเธอร์แลนด์ 2.1554
  7. ไต้หวัน 1.4143
  8. นิวซีแลนด์ 0.8853
  9. มาเลเซีย 0.7733
  10. สหรัฐอาหรับ 0.6877
  กาแฟสำเร็จรูป 321.3359 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่า 2562 (ล้านบาท)
  1. ลาว 91.3858
  2. เมียนมาร์ 84.4203
  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 18.5366
  4. ฟิลิปปินส์ 17.4838
  5. กัมพูชา 14.8259
  6. มาเลเซีย 13.7265
  7. ฟิจิ 13.0865
  8. เนปาล 10.9642
  9. อินโดนีเซีย 10.0934
  10. ฮ่องกง 9.7087
 • อัตราภาษี