กาแฟ

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1. ผลกาแฟอราบิก้า สด 15.00

โรงงาน
จังหวัด จำนวนโรงงาน
1.กรุงเทพมหานคร           12
2.จันทบุรี           1
3.ฉะเชิงเทรา           8
4.ชลบุรี           1
5.ชัยภูมิ           2
6.ชุมพร           5
7.ตาก           1
8.นครปฐม           9
9.นครพนม           1
10.นครราชสีมา           1
11.นครศรีธรรมราช           1
12.นนทบุรี           8
13.น่าน           2
14.ปทุมธานี           27
15.ประจวบคีรีขันธ์           1
16.ปราจีนบุรี           1
17.ปัตตานี           3
18.พระนครศรีอยุธยา           5
19.พะเยา           1
20.พัทลุง           1
21.พิษณุโลก           1
22.มหาสารคาม           1
23.ยะลา           4
24.ระนอง           3
25.ราชบุรี           1
26.ลพบุรี           1
27.ลำปาง           3
28.สกลนคร           2
29.สงขลา           2
30.สมุทรปราการ           16
31.สมุทรสาคร           13
32.สระบุรี           3
33.สระแก้ว           1
34.สุพรรณบุรี           1
35.สุราษฎร์ธานี           1
36.อุดรธานี           1
37.อุบลราชธานี           5
38.เชียงราย           7
39.เชียงใหม่           9
มูลค่าการนำเข้าส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ย. 2562)
 • กาแฟดิบยังไม่ได้คั่ว 1,908.3881 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 1,684.6979
  2. ลาว 161.2624
  3. อินโดนีเซีย 36.4127
  4. สิงคโปร์ 7.1219
  5. บราซิล 5.6631
  6. ญี่ปุ่น 3.9429
  7. เคนยา 1.4261
  8. สหรัฐอเมริกา 1.4163
  9. ออสเตรเลีย 1.2706
  10. ไต้หวัน 1.0872
  กาแฟสำเร็จรูป 1,335.2171 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. มาเลเซีย 803.3217
  2. เวียดนาม 270.8502
  3. อินโดนีเซีย 88.3295
  4. สาธารณรัฐเกาหลี 48.2171
  5. ญี่ปุ่น 43.7954
  6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 27.7906
  7. ลาว 17.8466
  8. สิงคโปร์ 10.0626
  9. เนเธอร์แลนด์ 6.8509
  10. สหราชอาณาจักร 6.6333
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ย. 2562)
 • กาแฟดิบยังไม่ได้คั่ว 73.9194 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่า 2562 (ล้านบาท)
  1. แคนาดา 21.5885
  2. ญี่ปุ่น 21.0138
  3. สหรัฐอเมริกา 12.4780
  4. สาธารณรัฐเกาหลี 5.4585
  5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 4.9913
  6. ไต้หวัน 2.3750
  7. เนเธอร์แลนด์ 2.2552
  8. นิวซีแลนด์ 0.8853
  9. มาเลเซีย 0.7733
  10. สหรัฐอาหรับ 0.6877
  กาแฟสำเร็จรูป 432.6105 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่า 2562 (ล้านบาท)
  1. ลาว 134.2119
  2. เมียนมาร์ 108.9776
  3. สาธารณรัฐประชาชนจีน 26.2553
  4. มาเลเซีย 22.7214
  5. เนปาล 17.8233
  6. ฟิลิปปินส์ 17.7936
  7. กัมพูชา 17.7382
  8. ฟิจิ 13.0865
  9. ฮ่องกง 12.2816
  10. เวียดนาม 11.6584
 • อัตราภาษี