มะพร้าว

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มะพร้าวแห้ง ใหญ่ 794.10
2.มะพร้าวแห้ง รอง658.11
3.มะพร้าวแห้ง เล็ก433.68
4.มะพร้าวแห้ง คละ676.00
5.เนื้อมะพร้าวแห้ง C8.62
โรงงาน
  • จำนวนโรงคัดบรรจุ 0 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (พ.ค. 2563)
 • น้ำมันมะพร้าว 160.7880 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. อินโดนีเซีย 158.4166
  2. ฟิลิปปินส์ 0.6839
  3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.6432
  4. เนเธอร์แลนด์ 0.3816
  5. สวีเดน 0.2560
  6. สหรัฐอเมริกา 0.2100
  7. ไต้หวัน 0.0692
  8. ฝรั่งเศส 0.0370
  9. ออสเตรเลีย 0.0334
  10. เม็กซิโก 0.0276
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 314.2282 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 120.3899
  2. อินโดนีเซีย 120.3561
  3. ฟิลิปปินส์ 73.4822
 • มูลค่าการส่งออก (พ.ค. 2563)
 • กากเนื้อมะพร้าว 11.1271 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 9.9728
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.4410
  3. เกาะเรอุนยอง 0.4286
  4. สวิตเซอร์แลนด์ 0.2830
  5. ลาว 0.0018
  น้ำมันมะพร้าว 114.6238 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 26.0033
  2. ลาว 14.6275
  3. สาธารณรัฐเกาหลี 12.8342
  4. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 8.9314
  5. คูเวต 6.1115
  6. ฮ่องกง 5.0301
  7. เนเธอร์แลนด์ 4.9936
  8. ไต้หวัน 4.7359
  9. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.5637
  10. ฝรั่งเศส 4.3287
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 345.1172 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 309.4772
  2. สหรัฐอเมริกา 8.5978
  3. ฮ่องกง 8.3201
  4. ตุรกี 4.9264
  5. ปากีสถาน 3.6073
  6. ไต้หวัน 1.9507
  7. แคนาดา 1.6412
  8. กัมพูชา 0.8816
  9. บังกลาเทศ 0.6579
  10. จอร์เจีย 0.6284
ความต้องการใช้