มะพร้าว

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มะพร้าวแห้ง ใหญ่ 823.22
2.มะพร้าวแห้ง รอง713.62
3.มะพร้าวแห้ง เล็ก494.56
4.มะพร้าวแห้ง คละ691.32
5.เนื้อมะพร้าวแห้ง C9.15
โรงงาน
  • จำนวนโรงคัดบรรจุ 0 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (พ.ย. 2563)
 • น้ำมันมะพร้าว 326.4534 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. อินโดนีเซีย 309.7316
  2. ฟิลิปปินส์ 5.5946
  3. มาเลเซีย 5.1954
  4. เนเธอร์แลนด์ 2.8940
  5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 1.3375
  6. สวีเดน 0.9695
  7. สหรัฐอเมริกา 0.3173
  8. ไทย 0.1305
  9. ไต้หวัน 0.0692
  10. ออสเตรเลีย 0.0658
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 808.4754 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. เวียดนาม 315.3604
  2. อินโดนีเซีย 311.7490
  3. ฟิลิปปินส์ 181.2493
  4. ศรีลังกา 0.1164
  5. อียิปต์ 0.0002
 • มูลค่าการส่งออก (พ.ย. 2563)
 • กากเนื้อมะพร้าว 24.5513 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สหรัฐอเมริกา 22.9687
  2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.6660
  3. สวิตเซอร์แลนด์ 0.4863
  4. เกาะเรอุนยอง 0.4286
  5. ลาว 0.0018
  น้ำมันมะพร้าว 297.6558 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 62.2922
  2. ลาว 40.3682
  3. คูเวต 25.9712
  4. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 25.3884
  5. สาธารณรัฐเกาหลี 24.8298
  6. ซาอุดิอาระเบีย 24.4521
  7. ฮ่องกง 15.1691
  8. สาธารณรัฐประชาชนจีน 9.8759
  9. ไต้หวัน 7.9671
  10. เนเธอร์แลนด์ 6.5539
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 714.9744 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2563 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 637.2369
  2. สหรัฐอเมริกา 30.0725
  3. ฮ่องกง 15.8560
  4. ปากีสถาน 7.2260
  5. ตุรกี 4.9264
  6. แคนาดา 2.2136
  7. ไต้หวัน 1.9507
  8. บังกลาเทศ 1.7201
  9. ลาว 1.6824
  10. กัมพูชา 1.5201
ความต้องการใช้