มะพร้าว

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มะพร้าวแห้ง ใหญ่ 794.10
2.มะพร้าวแห้ง รอง658.11
3.มะพร้าวแห้ง เล็ก433.68
4.มะพร้าวแห้ง คละ676.00
5.เนื้อมะพร้าวแห้ง C8.62
โรงงาน
  • จำนวนโรงคัดบรรจุ 0 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ย. 2562)
 • กากเนื้อมะพร้าว 0.0001 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ศรีลังกา 0.0001
  น้ำมันมะพร้าว 126.5954 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. อินโดนีเซีย 102.1115
  2. มาเลเซีย 9.3279
  3. ฟิลิปปินส์ 8.8217
  4. ไต้หวัน 3.6649
  5. ศรีลังกา 0.7897
  6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.5360
  7. สหราชอาณาจักร 0.3342
  8. สหรัฐอเมริกา 0.2575
  9. เนเธอร์แลนด์ 0.2448
  10. อินเดีย 0.1747
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 124.2608 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. อินโดนีเซีย 47.9204
  2. เวียดนาม 40.4575
  3. ฟิลิปปินส์ 35.5534
  4. ออสเตรเลีย 0.3086
  5. สหรัฐอเมริกา 0.0171
  6. นิวซีแลนด์ 0.0035
  7. ฮ่องกง 0.0003
  8. อินเดีย 0.0001
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ย. 2562)
 • กากเนื้อมะพร้าว 2.5095 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ปากีสถาน 1.4857
  2. สวิตเซอร์แลนด์ 0.5509
  3. เกาะเรอุนยอง 0.3510
  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.1125
  5. เมียนมาร์ 0.0058
  6. สาธารณรัฐเช็ก 0.0036
  น้ำมันมะพร้าว 210.3503 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 54.9086
  2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 16.2500
  3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 15.3770
  4. ลาว 14.1102
  5. ซาอุดิอาระเบีย 13.5538
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 10.8707
  7. ฝรั่งเศส 10.7429
  8. ฮ่องกง 10.1308
  9. สาธารณรัฐประชาชนจีน 7.7326
  10. คูเวต 6.0528
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 1,667.9717 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,608.7771
  2. สหรัฐอเมริกา 24.8634
  3. ปากีสถาน 5.8080
  4. ตุรกี 5.1837
  5. แคนาดา 3.0532
  6. บังกลาเทศ 2.3858
  7. อิหร่าน 2.2806
  8. สาธารณรัฐเกาหลี 1.3691
  9. เวียดนาม 1.2715
  10. กัมพูชา 1.2006
ความต้องการใช้