มะพร้าว

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/ตัน)
1.มะพร้าวแห้ง ใหญ่ 722.98
2.มะพร้าวแห้ง รอง575.65
3.มะพร้าวแห้ง เล็ก374.32
4.มะพร้าวแห้ง คละ662.14
5.เนื้อมะพร้าวแห้ง C8.26
โรงงาน
  • จำนวนโรงคัดบรรจุ 0 แห่ง
มูลค่าการนำเข้าและส่งออก
 • มูลค่าการนำเข้า (ก.ค. 2562)
 • กากเนื้อมะพร้าว 0.0001 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ศรีลังกา 0.0001
  น้ำมันมะพร้าว 122.1787 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. อินโดนีเซีย 99.8168
  2. มาเลเซีย 9.2241
  3. ฟิลิปปินส์ 7.1942
  4. ไต้หวัน 3.6649
  5. ศรีลังกา 0.7897
  6. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 0.4618
  7. สหราชอาณาจักร 0.3342
  8. สหรัฐอเมริกา 0.2355
  9. เนเธอร์แลนด์ 0.1262
  10. เบลเยียม 0.1260
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 107.6614 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. อินโดนีเซีย 44.4318
  2. เวียดนาม 34.5693
  3. ฟิลิปปินส์ 28.3308
  4. ออสเตรเลีย 0.3086
  5. สหรัฐอเมริกา 0.0171
  6. นิวซีแลนด์ 0.0035
  7. ฮ่องกง 0.0003
 • มูลค่าการส่งออก (ก.ค. 2562)
 • กากเนื้อมะพร้าว 2.5095 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ปากีสถาน 1.4857
  2. สวิตเซอร์แลนด์ 0.5509
  3. เกาะเรอุนยอง 0.3510
  4. สาธารณรัฐประชาชนจีน 0.1125
  5. เมียนมาร์ 0.0058
  6. สาธารณรัฐเช็ก 0.0036
  น้ำมันมะพร้าว 166.5172 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. ญี่ปุ่น 38.4025
  2. สหภาพโซเวียต (รัสเซีย) 15.4266
  3. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 14.0991
  4. ซาอุดิอาระเบีย 13.2232
  5. ลาว 9.8411
  6. สาธารณรัฐเกาหลี 8.9348
  7. ฝรั่งเศส 8.0069
  8. ฮ่องกง 7.2911
  9. สาธารณรัฐประชาชนจีน 6.9120
  10. สหรัฐอเมริกา 4.3364
  มะพร้าว เป็นฝอย ทำให้แห้ง 1,243.6610 ล้านบาท
  ประเทศ มูลค่าปี 2562 (ล้านบาท)
  1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,192.7277
  2. สหรัฐอเมริกา 20.4053
  3. ปากีสถาน 4.5827
  4. ตุรกี 4.5473
  5. แคนาดา 2.6766
  6. บังกลาเทศ 2.3848
  7. อิหร่าน 2.2806
  8. สาธารณรัฐเกาหลี 1.3691
  9. เวียดนาม 1.2715
  10. กัมพูชา 1.0076
ความต้องการใช้