มันสำปะหลังโรงงาน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.มันสำปะหลังสด1.56
2.มันเส้น4.67
3.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%1.97
4.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30%2.13
โรงงาน
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
กัมพูชา5,310
ลาว3,829
ไต้หวัน6
โคลัมเบีย4
สหรัฐอเมริกา3
อื่นๆ2
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
สาธารณรัฐประชาชนจีน19,708
อินโดนีเซีย1,382
ไต้หวัน1,262
สหรัฐอเมริกา919
ญี่ปุ่น767
อื่นๆ2,639
ความต้องการใช้