มันสำปะหลังโรงงาน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.มันสำปะหลังสด1.58
2.มันเส้น4.78
3.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%1.90
4.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30%2.10
โรงงาน
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
กัมพูชา4,165
ลาว1,763
อินโดนีเซีย18
ไต้หวัน12
ติมอร์ตะวันออก5
อื่นๆ5
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
สาธารณรัฐประชาชนจีน25,995
อินโดนีเซีย2,908
ไต้หวัน2,140
มาเลเซีย1,359
ญี่ปุ่น1,221
อื่นๆ4,672
ความต้องการใช้