มันสำปะหลังโรงงาน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%2.00
2.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30%2.25
3.มันสำปะหลังสด1.63
4.มันเส้น4.74
โรงงาน
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
กัมพูชา7,310
ลาว4,012
อินโดนีเซีย162
ไต้หวัน14
โคลัมเบีย12
อื่นๆ15
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
สาธารณรัฐประชาชนจีน38,911
ไต้หวัน2,729
อินโดนีเซีย1,813
สหรัฐอเมริกา1,635
ญี่ปุ่น1,509
อื่นๆ5,880
ความต้องการใช้