มันสำปะหลังโรงงาน

การผลิต
ประเภท ราคา (บาท/กก.)
1.มันสำปะหลังสด1.56
2.มันเส้น4.67
3.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25%1.97
4.มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30%2.13
โรงงาน
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
กัมพูชา4,884
ลาว1,796
ไต้หวัน20
อินโดนีเซีย19
ติมอร์ตะวันออก5
อื่นๆ9
ประเทศ มูลค่า(ล้านบาท)
สาธารณรัฐประชาชนจีน29,806
อินโดนีเซีย3,490
ไต้หวัน2,767
ญี่ปุ่น1,611
มาเลเซีย1,565
อื่นๆ5,776
ความต้องการใช้